Usuari Discussió:Carlos Glez Álvares

De WikiPrat
Jump to navigation Jump to search
WikiPrat 200x200.png

Aquest article forma part del WikiConcurs de WikiPrat.cat i ja està acabat.


AJUNTAMENT (CASA DE LA VILA)

L'edifici de la Casa de la Vila va fer-se sota el govern local presidit per Josep Ferrer Rosell, l'any 1905. Aixecat en el mateix solar que ocupava l'edifici vell, constrüït cap al 1730, va ser dissenyat per l'arquitecte Joan Feu i Puig i les obres van ser executades pel mestre d'obres Albert Feu Guilera. El cost total de les obres va ascendir a 43.000 pessetes (uns 258 euros) i l'Ajuntament s'endeutà durant anys per poder fer front a les despeses. Amb els anys, s'hi van anar fent reformes, algunes de poc volum i altres que afectarem el conjunt de l'edifici. Amb la darrera remodelació, l'any 2002, es van eliminar les barreres arquitectòniques i es va fer accessible per a tothom.


  • El vestíbul

Les grans portes de fusta de la casa de la Vila, com el 1905, donen pas al vestíbul, punt de rebuda de la institució a la ciutadania. Aquest vestíbul, que manté la seva aparença original i dóna accés a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana està presidit pel Roltllà i la Griselda, els dos gegants històrics del Prat, construïts l'any 1954.


  • L'escala d'accés al saló de plens

Construïda el 1928, com a accés noble al saló de plens, va ser feta de marbre blanc pel mestre marbrista Josep Dalmau. L'obra incloïa una balustrada feta de pilastrons, que van ser substituïda en la reforma del 2002. A l'escala poden veure's els retrats de Ferran Puig Gibert, Jaume Casanovas Parellada, Manuel Bertrand i del Coronel Sanfeliu.


  • El vitral del finestral de l'escala principal

L'any 1941, el mestre vidrier Josep Prat va instal·lar els vitralls de l'escala principal. Era la culminació d'un llarg encàrrec, iniciat l'any 1931, que es va veure aturat per raons pressupstàries i per la Guerra Civil. Els motius del vitral són al·legories de l'activitat económica del Prat d'aquells anys : el comerç i la industria, en els laterals, i l'agricultura, en el cos central.


  • El saló de plens

El saló de plens, reformat i modernitzat l'any 2002, manté alguns dels elements decoratius antics. Les parets laterals estan coronades per uns vitralls amb els escuts de les quatre provincies catalanes, que permetien el pas de la llum natural a la sala. Els finestrals que donen accés al balcó estan presidits per dues representacions d'antics escuts municipals, un d'ells amb les imatges dels patrons de la ciutat. Tots aquests vitralls, del 1928, són obra de Josep Prat. Les làmpades del sostre, construïdes l'any 1948, van ser dissenyades per l'arquitecte municipal Joaquim de Moragas, i el treball de forja es va fer al taller del pratenc Joan Blanco Galimany. En el saló de plens es reuneixen, de manera ordinària el primer dimecres de cada mes, els 25 regidors i regidores que integren el Ple municipal, presidits per l'alcalde. El Ple municipal té, entre d'altres, la competencia per aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals i també té la facultat de controlar i fiscalitzar els òrgans de govern municipal.


  • La sala de reunions de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l'òrgan que assiteix l'alcalde i adopta acords en els assumptes que li delegui l'alcalde o el Ple municipal. La formen l'alcalde, que n'és el president, i un nombre de regidors designats per ell que no pot superar un terç del total. Es reuneix, habitualment, de manera ordinària cada dilluns.


  • El despatx de l'alcalde

És el lloc on l'alcalde treballa habitualment.


  • La sala dels vitralls

Els vitralls d'aquesta sala, corresponen al mateix período que els del saló de plens, el 1928. Aquesta sala ha tingut diferents usos, i en aquell moment era el despatx de l'alcalde.


  • La sala de prensa i el rellotge

El rellotge de l'edifici, del qual es pot veure la maquinària des de la sala de prensa, es va instal·lar a la casa consistorial, l'any 1944, per suplir les funcions del que hi havia hagut al campanar del temple parroquial i que va desaparèixer amb la destrucció del conjunt durant la Guerra Civil. El rellotge, inaugurat el Nadal d'aquell any, va ser costejat per l'Ajuntament i l'antiga Hermandad Sindical de Labradores.

Bibliografia

www.ajuntamentdelprat.cat www.patrimonicultural.cat